Vill du ägna dig åt roligare saker än ditt avlopp?

Har du en avloppsanläggning med ett fosforfilter, låt oss på Fosforfilter i Sverige AB ta hand om servicen av filtret.
Vi ser till att din anläggning alltid uppnår fullgod rening med fosforfilterbyten i rätt tid och vi skickar 
också funktionsintyg till kommunen.

Du kan lugnt ägna dig åt roligare saker än ditt avlopp - och samtidigt ta hand om din miljö.

Med vänlig hälsning / Fosforfilter i Sverige AB

aktuellt-fosforfilter