Vill du ägna dig åt roligare saker än ditt avlopp?

Har du en avloppsanläggning med ett fosforfilter, låt oss på Fosforfilter AB ta hand om servicen av filtret.
Vi ser till att din anläggning alltid uppnår fullgod rening med fosforfilterbyten i rätt tid och vi skickar 
också funktionsintyg till kommunen.

Du kan lugnt ägna dig åt roligare saker än ditt avlopp - och samtidigt ta hand om din miljö.

Med vänlig hälsning / Fosforfilter AB

aktuellt-fosforfilter